Discgolf je mladá hra s pravidly podobajícími se golfu. Rozdíl je však na první pohled patrný, jelikož místo golfové hole a míčku se využívá disku a místo jamky jsou na hřišti rozmístěny koše. Jinak už se toho příliš nemění. Hru si užije každý, kdo chce svůj čas trávit aktivně, rád překonává sám sebe či spoluhráče nebo si chce jen užít relax s přáteli.

Je to ideální sport na nedělní odpoledne pro celou rodinu – od capartů po babičky.

Hra je lákavá svou jednoduchostí a zábavou současně. Velkou výhodou také je, že discgolf je finančně nenáročný - kromě disku nepotřebujete žádné další náčiní. A i disky si můžete půjčit v naší půjčovně. 

Stručná pravidla discgolfu

 • Discgolf vychází z pravidel klasického golfu. Cílem hry je na co nejmenší počet hodů dostat disk (frisbee) z výhoziště do discgolfového koše. První hod hází hráč z určeného výhoziště, další hody pak z místa, kde disk zůstal ležet.
 • Při odhozu se nesmí žádná část hráčova těla dotýkat země za čarou výhoziště. Přešlápnout smí až po odhozu.
 • Vždy začíná hráč s nejmenším skóre z předchozí jamky. Na hřišti jako první hází ten, který je nejdál od koše. Ostatní stojí za ním nebo po stranách a sledují hru. Bezpečnost především.
 • Pokud disk spadne do území označeného jako OB (out of bounds), připočte si hráč jeden trestný bod a dále hází z toho místa, kde disk do tohoto území vlétl či se zakutálel.
 • Pokud disk zůstal v dutém stromě nebo hustém keři, odhazuje se z nejbližšího možného místa na spojnici koše a disku dále od koše. Pokud disk zůstal na stromě, hází hráč z místa pod diskem.
 • Hráč hází z místa, kde se disk zastavil. Přední hrana disku směřující ke koši se označí, například mincí či speciálním mini diskem (marker). Při odhozu se musí hráč dotýkat alespoň jednou částí těla označeného místa. Pokud je koš blíž jak 10 metrů, nesmí hráč po odhozu přešlápnout.
 • Na hřišti mohou být tzv. povinné překážky (mandatory) čili předmět nebo předměty, které musí disk minout předepsaným způsobem.
 • Pokud nemůžete nalézt disk do 3 minut, je považován za ztracený. Hráči, jehož disk byl ztracen, se přičte jeden trestný hod a hází z místa, kde byl disk naposledy spatřen.
 • Hráč nesmí měnit žádnou součást hřiště, aby si ulehčil hod (např. ohýbat nebo dokonce lámat větve).
 • Před poslední jamkou je zvykem poděkovat spoluhráčům za hru.
 • Bezpečnost především - vždy se přesvědčte, že v dosahu disku není žádná osoba ani zvíře, které byste mohli zasáhnout!